Tema mjeseca

Poljoprivredno prosvjećivanje

Godine 1863. Istarski sabor prvi put je raspravljao o potrebi poljoprivrednog prosvjećivanja. Osnovani su odbori za pokretanje pokrajinske poljoprivredne škole, a 1871. Sabor je u tu svrhu donirao 100.000 forinti. Odlukom Sabora 5. rujna 1874. ...

Na današnji dan