Tema mjeseca

Ukinuće Mletačke Republike

Izostavimo li vladavinu Histra kao domicilnog stanovništva, najdulje je najvećim jadranskim poluotokom upravljalo Rimsko Carstvo, a potom slijedi Mletačka Republika koja je stoljećima vladala većim dijelom Istre, pretežno njezinim sjevernim, zapadnim i ...

Na današnji dan