Tema mjeseca

Narodnooslobodilačka vojska u Istri

Travanj 1944. razdoblje je u kojem i na formalnoj razini jača narodnooobodilačka vojska u Istri. Tijekom toga mjeseca osnovana je Prva istarska brigada "Vladimir Gortan", talijanska partizanska brigada "Garibaldi" i bataljun "Pino Budicin", I. partizanski ...

Na današnji dan

 • 1720.

  Rođen erudit, enciklopedist, književnik, povjesničar i ekonomist Gian Rinaldo Carli

  Više: Carli, Gian Rinaldo

 • 1903.

  Počeo izlaziti političko-kulturno-književni tjednik Jadran

  Više: Jadran

 • 1929.

  Počeo izlaziti tjednik Istarski list

  Više: Istarski list

 • 1963.

  Umro književnik Franz Karl Ginzkey

  Više: Ginzkey, Franz Karl

 • 1983.

  Umro svećenik Josip Vidau

  Više: Vidau, Josip

 • 2003.

  Posmrtni ostaci Miroslava Bulešića preneseni u župnu crkvu u Savičenti

  Više: Bulešić, Miroslav