Tema mjeseca

Kupališta

Kupališta kao uređene plaže sa sunčalištima, kabinama za presvlačenje i dr. duž istarskog se priobalja javljaju u drugoj polovici XIX. i početkom XX. st., prvenstveno u mjestima s lječilišnom reputacijom i turističkim potencijalom, najviše u ...

Na današnji dan