Tema mjeseca

Nadmetanja kopljanika na konjima

Obnovljena Trka na prstenac, nadmetanje kopljanika na konjima, u Barbanu se mahom održava u kolovozu, iako se nekadašnja viteška igra iz koje je potekla uobičajeno održavala o blagdanu Duhova. Prva obnovljena Trka održana je prije ...

Na današnji dan