Na današnji dan

 • 1829.

  Rođen jezikoslovac, glotolog i dijalektolog Graziadio Isaia Ascoli

  Više: Ascoli, Graziadio Isaia

 • 1870.

  Rođen iredentist, ratni dragovoljac Ettore Uicich

  Više: Uicich, Ettore

 • 1896.

  Rođen učitelj i političar Giovanni Paladin

  Više: Paladin, Giovanni

 • 1899.

  Rođen slikar, grafičar Božidar Jakac

  Više: Jakac, Božidar

 • 1907.

  Rođen urbanist i arhitekt Eugenio Montuori

  Više: Montuori, Eugenio

 • 1932.

  Rođen gospodarstvenik i nakladnik Carlo Emanuele Melzi Segre

  Više: Segre, Guido

 • 1955.

  Prestao izlaziti bujski tjednik Hrvatski glas

  Više: Hrvatski glas

 • 1973.

  Umro građevinski inženjer, statičar Milan Fakin

  Više: Fakin, Milan

 • 2004.

  Umro antifašist, novinar i građevinar Marijan Grbac

  Više: Grbac, Marijan

 • 2023.

  Umro povjesničar Alojz Štoković

  Više: Štoković, Alojz