Impressum

 

Stranice uređuje Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana; nositelj projekta je Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost – Assessorato cultura e territorialità preko Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria

Glavni urednik
Goran Prodan

Voditelj projekta
Maurizio Levak

Stručni redaktori
Gaetano Benčić
Robert Matijašić
Sunčica Mustač
Ivona Orlić

Dizajn, razvoj i tehnička podrška
FWD grupa

Stranice Istrapedije su javno dobro, korištenje tekstova i fotografija je besplatno, uz navođenje autora i izvora.