Impressum

 

Stranice uređuje Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana; nositelj projekta je Istarska županija – Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost – Assessorato cultura e territorialità preko Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell'Istria

Voditelj projekta
Maurizio Levak

Izvršni urednik
Paulo Gregorović

Stručni redaktori
Gaetano Benčić
Robert Matijašić
Ivona Orlić
Goran Prodan

Dizajn, razvoj i tehnička podrška
FWD grupa

Stranice Istrapedije su javno dobro, korištenje tekstova i fotografija je besplatno, uz navođenje autora i izvora.