Savjeti i pravila za suradnju u Istrapediji

Istrapedia je internetska enciklopedija koju svi zainteresirani mogu uređivati na više načina:

 • predlaganjem novih natuknica
 • ispravcima, dopunama i komentarima postojećih natuknica
 • predlaganjem internetskih poveznica na druge stranice i pojmove
 • autorskim prilozima: člancima, fotografijama i drugim ilustracijama, video i audio zapisima

Članci/natuknice

 • sadržaj članaka mora biti objektivan, činjenično provjeren i stilski neutralan
 • članci se pišu na hrvatskom standardnom jeziku, ali mogu biti i na nekom drugom jeziku pa će ih uredništvo dati prevesti
 • s obzirom na aktualnu dvojezičnost Istrapedije prihvaćaju se i članci napisani samo na talijanskom standardnom jeziku
 • članke je potrebno strukturirati i pisati po uzoru na već objavljene u Istrapediji
 • dužina teksta nije propisana, ali poželjno je da ne prelazi tisuću riječi
 • tekstovi se pišu u nekom word programu, ali ih nije potrebno posebno uređivati/ formatirati (upotreba različitih veličina slova, stilova pisma, okvira itsl.)
 • fotografije i druge ilustracije, video i audio zapisi ne ubacuju se u tekst već se šalju zasebno
 • članci moraju biti potpisani (s kontaktima autora u prilogu)
 • ukoliko je za pisanje članaka korištena neka literatura i drugi izvori, potrebno ih je precizno navesti
 • o izmjenama, kraćenjima, dopunama i ostalim intervencijama u članke prije njihove objave odlučuje urednik i stručni redaktori Istrapedije, s time da će se o eventualnim činjeničnim promjenama usuglasiti s autorom

Prilozi: fotografije, video i audio zapisi

 • svi prilozi (fotografije, crteži, grafikoni i druge ilustracije, videa, glazbeni i drugi audio materijali) moraju biti povezani s određenim člankom/natuknicom
 • svaki prilog mora imati prateće precizne opise
 • moraju biti navedeni autori i/ili izvori priloga, a posebno valja voditi računa o poštivanju autorskih i izdavačkih prava
 • za priloge u digitalnom obliku poželjni su uobičajeni formati: jpg, jpeg, gif, png, mp3, mp4...
 • za fotopriloge poželjno je da budu dobre razlučivosti (rezolucije), najmanje 3 megapiksela
 • trajanje videozapisa ne bi trebalo biti kraće od 30 sekundi i duže od 3 minute, a poželjna rezolucija u digitalnom obliku je 480x480 dpi
 • trajanje audiozapisa ne bi trebalo biti duže od 5 minuta
 • prihvaćaju se i video materijali u DVD obliku, odnosno audio CD-i, koje će se oblikovati za web

Skupne napomene

 • o prihvatljivosti pojedinog članka i/ili priloga za objavu na stranicama Istrapedije odlučuje njezino uredništvo u skladu s konceptom Istrapedije
 • komentari se mogu upisivati na stranice pojedinih natuknica, ali o njihovoj objavi odlučuje urednik
 • neće se objaviti tekstovi i drugi prilozi uvredljiva ili klevetničkog sadržaja, kao ni takvi komentari uz postojeće natuknice
 • Istrapedia nije komercijalna stranica i ne podržava nikakve reklamne sadržaje (tekstove, slikovne i zvučne zapise, poveznice itsl.) te ih uredništvo ne objavljuje
 • svi prijedlozi i prilozi šalju se na adrese uredništva Istrapedije