Kako pretraživati Istrapediju

U tražilicu, prozorčić pri vrhu stranice s porukom "Pretraži Istrapediju..." upisuje se bilo koja riječ povezana s iskanom natuknicom ili više njih - ime i/ili prezime osobe, naziv mjesta i drugih zemljopisnih lokacija, događaja, bića, pojava, predmeta itd. Tražilica prepoznaje i nedovršenu riječ sadržanu u naslovu ili tekstu natuknice što je preporučljivi način pretraživanja jer je moguće da je riječ u Istrapediji u nekom padežu ili se pak pojavljuje u složenici. Nedovršenoj riječi ne upisuju se nikakvi pomoćni znakovi. Tražilica će izlistati sve natuknice u kojima je, u naslovu, tekstu, literaturi itd., prepoznala tu riječ, cijelu ili kao dio neke riječi, čak i ako je usred neke riječi.


Radi preciznije pretrage, kojom se sužava konačni rezultat, moguće je u tražilicu upisati i više riječi ili njihovih dijelova za koje se pretpostavlja da se pojavljuju u nekoj natuknici (ili više njih). One se upisuju samo s razmacima, bez dodatnih znakova.


Također je moguće tražiti točno određene rečenične sklopove ili pojmove koji se sastoje od više riječi, čime se također dobiva precizniji rezultat. Više riječi za koje se pretpostavlja da se u nekoj natuknici nalaze baš u takvom rasporedu i obliku, npr. naziv nekog događaja, djela, tiskovine itd., u tražilicu se upisuju s navodnicima na početku i kraju.