Vidali, Vittorio

Vidali, Vittorio, revolucionar i političar (Milje, 27.IX.1900 - Trst, 9.XI.1983). Podrijetlom je bio iz radničke obitelji. Trgovačku akademiju završio je u Trstu. 

 

Član je socijalnodemokratske stranke od 1917., a po utemeljenju KPI od 1921. vođa je njenog omladinskoga saveza. Od 1923. djelovao je u SAD-u, SSSR-u i Meksiku, te od 1934. u Španjolskoj, i kao vojni zapovjednik međunar. brigada (pod imenom Carlos J. Contreras). U proljeće 1947. vratio se preko Jugoslavije u Trst, gdje je u KP Julijske Venecije, odn. STT-a, predstavljao talijanske komuniste. Po objavi Rezolucije Informbiroa u Trstu je u srpnju 1948. došlo do raskola KP STT-a, kad su se za Vidalija i za Rezoluciju opredijelili gotovo svi talijanski te oko 20% slovenskih članova. V. se potom još neko vrijeme sukobljavao s titoizmom i B. Babičem. U tal. je parlamentu bio poslanik KPI 1958-63. i senator 1963-68. Napisao je više knjiga, među kojima Ritorno alla città senza pace. Il 1948 a Trieste (Milano, 1982).

LIT.: M. Passi, Vittorio Vidali, Pordenone 1991.
M. Kocjan, R., Istarska enciklopedija