Hrvatski liječnički zbor

Hrvatski liječnički zbor (HLZ), strukovna udruga liječnika i stomatologa Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu, utemeljena radi stručnog i znan. usavršavanja svojih članova, promicanja njihovih staleških interesa, unapređenja znanosti i njegovanja medicinske etike te osobito unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva. 

Osnovan je 1874. u Zagrebu kao Zbor liječnika Kraljevine Hrvatske i Slavonije. U Istri je pet dana nakon odlaska anglo-američkih snaga iz Pule (15.IX.1947), zdravstvenu službu preuzelo 16 hrvatskih liječnika iz Zagreba, a 26.V.1948. utemeljena je istarska podružnica HLZ-a (tada Zbora liječnika Hrvatske). Na Izbornoj je skupštini bilo nazočno 14 liječnika i dva izaslanika iz Zagreba - prof. dr. A. Premeru i doc. dr. D. Julius. Skupštinu je otvorio ravnatelj Opće bolnice u Puli dr. Grga Lučić Lavčević, za prvoga predsjednika istarske podružnice izabran je primarijus dr. Mario Duić. Podružnica HLZ Pula-Istra ima više od 500 članova (2003).

LIT.: J. Kallay i B. Belicza, Zbor liječnika Hrvatske od 1874. do 1974, u: Zbornik liječnika Hrvatske 1874-1974, Zagreb 1974; P. Kos, Pula, Pregled života i rada Podružnice, ibid.
I. Rudelić, Istarska enciklopedija