Štoković, Alojz

Štoković, Alojz, povjesničar (Pula, 22.VII.1950.). Osnovnu školu završio je u Fažani, klasičnu gimnaziju u Pazinu, višu školu na Pedagoškoj akademiji u Puli, a Filozofski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao grupu povijest-latinski te magistrirao 1987. temom Društveni odnosi u Istri od XV. do XVIII. stoljeća na primjeru bratovština. Doktorirao je 2009. na Filozofskom fakultetu u Osijeku disertacijom Crnogorsko nasljeđe u Istri (Peroj - nove spoznaje oko doseljavanja i udomljavanja Crnogoraca 1657-1816), koja je 2012. objavljena kao knjiga.