Kamenolomi

Kamenolomi, eksploatacijska područja arhitektonsko–građev. kamena. Kamen se kao građevni materijal upotrebljavao u Istri od prapovijesti. Prva naselja (gradine) građena su od kamenih blokova i sitnoga kamenja u tehnici suhozida.