Obrov

Obrov, gomilasto naselje u Matarskome polju (45°33′N; 14°5′E; 577 m nadm. vis.); 187 st. (2002); općina Hrpelje-Kozina. Nalazi se kraj ceste Trst-Rijeka. Središte naselja prislonjeno je na južne padine uzvisine Gradne (632 m).