Percan, Josip

Percan, Josip, društveni, gosp. i kult. djelatnik (Rakalj, 22.I.1913 – Pula, 15.II.1990). Nakon tal. osnovne škole u Raklju odlazi (1926) u Istarski internat u Zagrebu, a 1936. upisuje Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu. Kao đak i student aktivan je u društv. pokretima, osobito u društvima istar. emigranata (Udruženje istarskih srednjoškolaca, Istarski akademski klub, Društvo Istra, Radni odbor emigrantske omladine iz Julijske Venecije u Jugoslaviji).

God. 1940. aktivan je u Narodnoj fronti, gdje sudjeluje u prikupljanju pomoći, mobilizaciji i organiziranju NOP-a. Nakon oslobođenja i sjedinjenja Istre, aktivan je u gosp., društv. i kult. životu Zagreba, Rijeke, Buja i Pule. Bio je suosnivač znanstveno-kulturne manifestacije Susreti na dragom kamenu, sudjelovao je u pokretanju Istarskog mozaika, bio je predsj. Savjeta Istarskoga narodnoga kazališta, predsj. Katedre Čakavskog sabora Pula i član Vijeća urednika edicije Istra kroz stoljeća, za koju je priredio trosveščani antologijski izbor tekstova iz Naše sloge. Kao blizak suradnik M. Mirkovića (Mate Balote) posebice se bavio njegovim knjiž. i gosp. radovima te potaknuo obnovu njegove rodne kuće u Raklju i njezino pretvaranje u memorijalni muzej (1968). Surađivao je u istarskom emigrantskom tjedniku Istra, te Glasu Istre i Novom listu, a stručne i memoarske tekstove objavljivao je u Istarskom mozaiku, Istri, Dometima, Riječkoj reviji, zbornicima znanstvenog skupa Susreti na dragom kamenu, Jadranskom zborniku, te u Prilozima o zavičaju i kalendaru Jurina i Franina.

M. Urošević