Percan, Josip

Percan, Josip, društveni, gosp. i kult. djelatnik (Rakalj, 22.I.1913 – Pula, 15.II.1990). Nakon tal. osnovne škole u Raklju odlazi (1926) u Istarski internat u Zagrebu, a 1936. upisuje Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu. Kao đak i student aktivan je u društv. pokretima, osobito u društvima istar. emigranata (Udruženje istarskih srednjoškolaca, Istarski akademski klub, Društvo Istra, Radni odbor emigrantske omladine iz Julijske Venecije u Jugoslaviji).