Rakovac, Joakim

Rakovac, Joakim, antifašist (Rakovci kraj Baderne, 14.X.1914. – kraj Korenići iznad Limske drage, 18.I.1945.). Osnovnu talijansku školu završio je u Baderni, a potom se bavio vinogradarstvom. Odgojen je u hrvatskom duhu, čitao je početnice i zabranjene hrvatske knjige. Uoči napada Italije na Jugoslaviju mobiliziran je u talijanske specijalne bataljune. Pušten je 1942. te je započeo intenzivno raditi na jačanju NOP-a na Poreštini.

U veljači 1943. osnovao je seoski NOO, koji je postao važan čimbenik za razvitak NOP-a u tome kraju, a iz Rakovaca se ideja NOP-a raširila po Istri. Pristupio je prvoj simpatizerskoj skupini KPH, osnovanoj kraj sela Fabci u travnju 1943., a u svibnju je postao članom KPH. Politički je djelovao na Poreštini i Pazinštini. Od osnutka NOO-a za Istru potkraj kolovoza 1943. bio je njegovim predsjednikom. Za kapitulacije Italije sa skupinom mladih boraca razoružao je garnizone u Cerovlju i Borutu, a potom sudjelovao u oslobođenju Pazina i Poreča. Okružni NOO za Istru donio je 13.IX.1943. odluke o priključenju i sjedinjenju Istre s Hrvatskom, a 25.–26.IX. predstavnici naroda osnovali su u Pazinu Pokrajinski narodnooslobodilački odbori za Istru na čelu s Rakovcem, te su potvrdili odluku od 13.IX. o odcjepljenju Istre od Italije i njezinu ujedinjenju s maticom zemljom. Nakon njemačke listopadske ofenzive Rakovac je nastavio organiziran i sustavan rad. Postao je članom OK KPH za Istru, bio je vijećnik ZAVNOH-a i sudjelovao na njegovu III. zasjedanju u Topuskom u svibnju 1944. Po cijeloj je Istri organizirao narod, pridobivao svećenike i druge antifašiste. Poginuo je u njemačkom napadu na selo Koreniće u akciji čišćenja Istre od partizana, provođenoj ujesen 1944. i zimi 1944/45. Narodnim herojem proglašen je 1952. Nakon pogibije bio je u tajnosti pokopan na groblju u Juralu, a 1954. njegovi su posmrtni ostaci premješteni u Poreč, pod spomenik na trgu koji nosi njegovo ime (bivši Cimare').

LIT.: S. Magdić, Narodni heroji Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Zagreb 1981.

Herman Buršić, Istarska enciklopedija

Posljednja promjena: 15. 8. 2019., ur. (G. Prodan)