Rakovac, Joakim

Rakovac, Joakim, antifašist (Rakovci kraj Baderne, 14.X.1914. – kraj Korenići iznad Limske drage, 18.I.1945.). Osnovnu talijansku školu završio je u Baderni, a potom se bavio vinogradarstvom. Odgojen je u hrvatskom duhu, čitao je početnice i zabranjene hrvatske knjige. Uoči napada Italije na Jugoslaviju mobiliziran je u talijanske specijalne bataljune. Pušten je 1942. te je započeo intenzivno raditi na jačanju NOP-a na Poreštini.