Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Tamaro, Carlo De Franceschi, AMSI, 1894, 9; Bibliografia degli scritti editi di Carlo de Franceschi, ibid., 1928, 40; Lettere di Carlo De Franceschi a Pietro Kandler e ad altri, ibid.; Lettere di Carlo De Franceschi a Giovanni Kobler, Fiume 1928; M. Bertoša, Pisma Carla De Franceschija Šimi Ljubiću, VHARP, 1968, 13; isti, Stavovi Carla De Franceschija prema »Istarskom razvodu« izneseni u njegovim pismima Ivanu Kobleru i Šimi Ljubiću, Istarski mozaik, 1968, 6, 5–6; J. Jelinčić, Korespondencija Giovanni Kobler – Carlo De Franceschi, VHARP, 1977, 21, 1978, 22, 1981, 24; J. Bratulić, Istarski razvod: Studija i tekst, Pula 1978; M. Bertoša, Etos i etnos zavičaja, Pula i Rijeka 1985; C. De Franceschi, Uspomene, Pula i Rijeka 1989.

Slučajna natuknica

Seri, Alfieri