Glazbeni arhivi

Glazbeni arhivi, zbirke glazb. rukopisa, u Istri uglavnom u crkvenim ustanovama, tj. župni, katedralni, samostanski, i u njima se čuva većinom starija građa, a novija građa smještena je u muzejskim zbirkama, gradskim knjižnicama, glazbenim školama, kazalištima (npr. u Brtonigli, Buzetu, Funtani, Kopru, Momjanu, Miljama, Novigradu, Pazinu, Piranu, Poreču, Puli, Rovinju, Vižinadi, Vrsaru).

Poznato je, i djelomice proučeno, 20-ak glazb. arhiva. Svi su fondovi neveliki brojem muzikalija, ali građa koju čuvaju govori o glazb. životu u Istri. Mnoštvo je dislociranih srednjovj. i renesansnih rukopisa. U pulskoj katedrali pohranjeni su kasnosrednjovj. kodeksi, a pazinski franjevački samostan čuva ulomak kodeksa iz XIII.st. Rijetke i unikatne tiskovine i rukopisi domaćih baroknih skladatelja i eur. majstora pohranjene su u Kopru i Piranu. U zbirci franjevačkog samostana u Rovinju dva su sveska antifonara (1671. i 1714) u prijepisu i s iluminacijama J. Vincetića. Rukopisne muzikalije XVIII., XIX. i prve pol. XX.st. čuvaju se ugl. u crkvenim arhivima; dio građe iz toga razdoblja uništen je i otuđen nakon II.svj. rata.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

J. Hoefler i I. Klemenčič, Glasbeni rokopisi in tiski na Slovenskem do leta 1800 (katalog), Ljubljana 1967; V. Juričić, Glazbeni arhivi u Istri – stanje i perspektive sređivanja, Zbornik radova s Drugog međunarodnog muzikološkog skupa »Antonio Smareglia i njegovo doba«, Novigrad 2000; A. Bagarić i D. Frelih, Starejše muzikalije v knjižnici in arhivu Minoritskega samostana v Piranu, Sedam stoletij minoritskega samostana Sv. Frančiška Asiškega v Piranu 1301–2001, Piran 2001; I. Cavallini, Il libro per musica nel litorale istriano tra Cinquecento e Seicento, u: S. Graciotti (priređivač), Il libro nel bacino adriatico (secc. XV–XVIII), Firenze 2002.

Slučajna natuknica

Tartini, Giuseppe