Turčinović, Josip

Turčinović, Josip, svećenik, teološki pisac, nakladnik (Sv. Petar u Šumi, 30.IX.1933 – Zagreb, 3.X.1990). Završio je klas. gimnaziju u Biskupijskom sjemeništu u Pazinu 1952., a zaređen je za svećenika 1958. nakon studija teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

 

Potom je završio studij slavistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1966. na zagrebačkoj bogosloviji tezom Odnosi Istočne i Zapadne crkve kod Krste Pejkića, a habilitirao 1970. studijom Antun Vramec (1538–1587) sporni hrvatski teolog. Predavao je na Visokoj teološkoj školi u Pazinu 1962–64., zatim na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu na katedri Istočnoga bogoslovlja, potom je bio pročelnikom katedre Ekumenske teologije. Bio je tajnik Teološko-pastoralnoga tjedna (1966–69). Utemeljio je sa suradnicima Institut za teološku kulturu laika pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1968). U krugu teol. istomišljenika počeo je izdavati časopis Svesci (1967), oko kojega su se okupljali intelektualci zauzeti za koncilsku obnovu Crkve. Iz toga je izrasla Kršćanska sadašnjost, izdavačko poduzeće (od 1968) i teološko društvo (od 1977). Bio je ravnateljem i urednikom poduzeća Kršćanska sadašnjost, kojem je osmislio uredničku politiku i uredio mnogobrojna izdanja: posebno su važna djela crkv. povijesti i izdanje tzv. zagrebačke Biblije. Izdavao je gramofonske ploče i kasete crkv. glazbe, režirao je nekoliko dokumentarnih filmova (Katolička crkva u Hrvata, 1971., Zdravo djevice, 1971., Marija Bistrica, 1971., Vječni smo tvoji putnici, 1979). Pokrenuo je sa suradnicima još časopise Kana, Služba riječi, Aksa, Croatica Christiana periodica. Objavio je niz znan. radova, ali mnoga su mu djela ostala u rukopisu. Objavio je studije: Misionar Podunavlja Bugarin Krsto Pejkić (1665–1731) i Katolička crkva u južnoslavenskim zemljama (obje 1973), radove o Ivanu Stojkoviću, priloge o slav. apostolima Ćirilu i Metodu i dr. Sudjelovao je na mnogobrojnim susretima i kongresima, neke je i sam priredio, a kao vrsnoga predavača i govornika pozivali su ga na vjerničke i svećeničke susrete. U Poreču je 8.IV.1978. održao gl. predavanje (Katolička crkva u hrvatskoj Istri), na svečanoj sjednici istar. svećenstva u povodu ujedinjenja cijele hrvatske Istre u jednu biskupiju. Njegovo ime nosi dioničko društvo za nakladničku i grafičku djelatnost u Pazinu, izdavač katoličkog kalendara Istarska Danica i mjesečnika Porečko-pulske biskupije Ladonja. Pokopan je u Sv. Petru u Šumi gdje mu je ispred župne crkve postavljena bista.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

F. Šanjek, Život i djelo Josipa Turčinovića, Bogoslovska smotra, 1991, 1–2; J. Bratulić, Moje uspomene na Josipa Turčinovića, u: 50 godina pazinskog Sjemeništa, (zbornik), Pazin 1995; Dr. Josip Turčinović (nekrolog), Istarska Danica 1991, Pazin 1990.

Slučajna natuknica

Mali kanat