Visoka učiteljska škola u Puli

Visoka učiteljska škola u Puli, visokoškolska ustanova za izobrazbu nastavnika razredne nastave i odgojitelja predškolske djece na hrv. i tal. jeziku, članica Sveučilišta u Rijeci do 2006. Osnovana je 21. V. 1998. uredbom Vlade RH, kada su svi učiteljski studiji u Hrvatskoj izdvojeni iz pedagoških fakulteta u zasebne ustanove, te pod tim imenom djeluje do 2006. kada kao Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja postaje sastavnicom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Škola nastavlja predaju školovanja učitelja u Istri s poč. XX. st. Odmah po završetku II. svj. rata otvorena je (1945) u Opatiji Učiteljska škola «Viktor Car Emin», koja je 1948. preseljena u Pulu, a prestala je raditi 1965. Zauzimanjem T. Peruška utemeljena je 1961. Pedagoška akademija, i to je bio početak visokoškolskog obrazovanja nastavnika. Studij je na akademiji bio usmjeren u više dvopredmetnih kombinacija, koje su obuhvaćale predmete: hrvatski ili srpski jezik, povijest, zemljopis, biologiju, kemiju, matematiku, fiziku, tehničko obrazovanje te razrednu nastavu. Talijanski je odsjek bio posebna cjelina u kojoj su studenti tal. nacionalnosti mogli birati i kombinirati bilo koje od navedenih predmeta. Već prve godine rada akademije upisano je više od 300 studenata, od toga 200 na izvanrednom studiju za doškolavanje prosvjetnih radnika. Studij glazb. odgoja otvoren je 1965., a 1967. studij razredne nastave postao je jednopredmetnim. Otvaranje studija predškolskog odgoja 1975. zaokružilo je visokoškolsko obrazovanje za pedagoške potrebe. God. 1978. akademija se pripojila Pedagoškom fakultetu u Rijeci kao OOUR Znanstveno-nastavne djelatnosti tog fakulteta. Tada su u njoj bila četiri studija, i to razredna nastava i predškolsko odgoj kao dvogodišnji studij, te dva četverogodišnja studija (tal. jezik i književnost, glazb. kultura). Podizanjem nastavničke kvalitete, ustanova je 1986. stekla uvjete za samostalno organiziranje znanstveno-nastavne djelatnosti, dobila je status fakulteta, te je preimenovana u Pedagoški fakultet u Puli. Škola je prve studente razredne nastave i predškolskog odgoja (na hrv. i tal. jeziku) kao samostalna ustanova upisala 1998., a studenti koji su započeli studirati na Pedagoškom fakultetu, na njemu su nastavili do završetka studija. Prvi su diplomirani učitelji razredne nastave i odgojitelji predškolske djece promovirani u prosincu 2002. Ustanova je nastojala prepoznati i zadovoljiti kadrovske potrebe odgojno-obrazovnih ustanova u Istri.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply