Konzervatorski odjel u Puli

Konzervatorski odjel u Puli, područni odjel Uprave za zaštitu kult. baštine Ministarstva kulture, s uredima u Puli i Poreču. Osnovan je 1999. odvajanjem djelatnosti od Konzervatorskog odjela u Rijeci, pod čijom je ingerencijom spomenička baština Istre bila od 1946.

Njegov se začetak može datirati 1994., kad je radi sustavnoga praćenja konzervatorsko-restauratorskih radova na kompleksu Eufrazijane, zauzimanjem Ivana Matejčića, otvoren područni ured u Poreču. Odjel je nastavio rad na zaštiti gradit. baštine Istre, posebno praćenju stanja zaštićenih urbanih cjelina; aktivno sudjeluje u izradbi prostornih planova Istre pripremanjem konzervatorskih podloga i propisivanjem mjera zaštite prostora, izrađuje katalog zidnoga slikarstva u Istri te popisuje pokretnu sakralnu baštinu i priprema njezin katalog. Poseban naglasak dobila je zaštita i restauracija ciklusa srednjovj. fresaka u istar. crkvama (restaurirane freske u crkvi sv. Barnabe u Vižinadi, sv. Martina u Sv. Lovreču Pazenatičkom, sv. Margarete kraj Vodnjana, Duha Svetoga u Balama, sv. Flora u Pomeru, sv. Foške u Batvačima kraj Peroja, sv. Agate kraj Kanfanara) te istraživanje i prezentacija srednjovj. skulpture i arhitekture (uređenje lapidarija u kripti župne crkve u Balama i pokretanju projekta izgradnje novigradskoga lapidarija). U suradnji s drugim znan. ustanovama (Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek u Motovunu) istražuju se predromanički sakralni kompleksi sv. Marije Velike kraj Bala i Guran kraj Vodnjana (Sveučilište u Ženevi). U Dvigradu se stalno obavljaju arheol. istraživanja (Konzervatorski odjel Pula i Sveučilište u Padovi) i konzervatorsko-restauratorski radovi. Uređene su sakralne zbirke u župnim crkvama u Svetvinčentu i Taru te u franjevačkom samostanu u Rovinju. U suradnji s Julijskom Venecijom pokrenut je projekt restauracije drvene renesansne skulpture. Neprekidno se izvode konzervatorska istraživanja, restauracija i prezentacija pov. i arheol. slojeva u kompleksu Eufrazijane u Poreču te u crkvi sv. Nikole i samostanu sv. Franje u Puli.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Bradanović, Tradicija, osnutak i djelovanje konzervatorske službe u Rijeci, u: Sveti Vid, Rijeka 2001.

Slučajna natuknica

Vila Matilde