De Pascalis, Luciano

De Pascalis, Luciano, političar, novinar, publicist (Pula, 20.VII.1923. - Pavia, 25.X.1994.). Otac mu je bio karijerni oficir, majka Istrijanka - Maria Repich (Repić). U Puli je 1942. završio gimnaziju, potom je unovačen u oficirsku školu alpinaca.

Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. kao dragovoljac u Puli pristupa mornaričkoj postrojbi Decima Mas fašističke Talijanske Socijalne Republike. Godine 1944. stiže k ocu u Napulj, potom odlazi u Rim gdje studira pravo, a u politici se okreće ljevici, najprije Akcijskoj stranci (Partito di Azione) potom Socijalističkoj stranci (Partito socialista italiano, PSI). Diplomirao je 1946., radi kao novinar, a 1947. vraća se u Pulu po majku i dvije tetke koje dovodi u Firencu. Godine 1949. seli u Paviju gdje uređuje tjednik La Plebe, a od sljedeće godine je i tajnik lokalnog PSI-ja. U gradsko vijeće Pavije ulazi 1956., istom i u direkciju stranke. U Talijanski parlament izabran je 1958. i ponovo 1963. Na sljedećim izborima nije prošao, ali je, naknadno, 1970. opet ušao u parlament kao zamjena za Pietra Nennija. Kasnije više nije bio izabran za zastupnika (iako se kandidirao). U vrhu PSI-ja obavljao je razne odgovorne dužnosti, bio je početkom 1970-ih u Direkciji za međunarodnu suradnju i stranački blagajnik. U 1980-im bio je potpredsjednik Instituta za suradnju Italije s afričkim, latinoameričkim i bliskoistočnim zemljama. Kao zaslužni građanin Pavije u tom gradu ima ulicu.


Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

LIT: G. Pansa "I gendarmi della memoria", 2007.; D. Buzzi (prir.), "Per una storia del Socialismo pavese. Le carte di Luciano De Pascalis (1949-1994)", Pavia, Università degli Studi, 2001., iz kompilacije N. Meriggi na http://beniculturali.ilc.cnr.it:8080; http://storia.camera.it/deputato/luciano-de-pascalis;

Slučajna natuknica

Cetinski, Vinka