Osmerokutni mauzolej u Puli

Osmerokutni mauzolej, grobna građevina iz I. st. nedaleko Dvojnih vrata u Puli, u neposrednoj blizini gradskih zidina. Danas su vidljivi tek ostaci donjeg dijela koji su iskopani 1941 godine. Podnožje je kružnog oblika i sastoji se od tri stepenice. 

 

Donji dio osmerokutne građevine, visok 142 cm, sastoji se od pravokutnih polupilastara spojenih zidovima od pravilno klesanih i zaglađenih krupnih blokova u tehnici opus isodomum. Pri dnu je obrubljen profilom od jednostavnih ravnih i izvijenih letvica ukupne visine od 23,5 cm. Mauzolej je bio visok oko 920 cm. Unutar mauzoleja izrubljen je vijenac koji je morao odvajati osmerokutno postolje od središnjeg objekta, kao i cjelokupan središnji i gornji dio građevine. Iznad korintskih polustupova, visine 5 metara od kojih nije ništa ostalo sačuvano nalazio se tropojasni arhitrom i friz s motivima sfingi, grifona i Prijapa, te raskošni vijenac s kimom, konzolama pokrivenim akantovim listom, ovulima i antemijem na gornjoj izvijenoj letvici, koji je sačuvan u razmjerno velikom broju. Prema veličini može se pretpostaviti da je središnji dio mauzoleja sadržavao grobnu komoru. Pretpostavku pripradnosti osmerokutnom mauzoleju podržava neobičan trapezoidan oblik ugrađenog, stražnjeg dijela bloka, koji je prilagođen baš unutrašnjem prostoru osmerokutnog tlocrta. Krov je pokrivao cijelu osmerokutnu rekonstrukciju, a vjerojatno je bio u obliku niske osmerostrane piramide od olovnih ploča.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Starac, Alka, Od ulomka do rekonstrukcije - katalog izložbe, Arheološki muzej Istre, Pula, 2009., 25-30.

Slučajna natuknica

Kalčić, Josip