Averoldi, Altobello

Averoldi, Altobello (Altobello de Averoldis), pulski  biskup, apostolski abrevijator, nuncij (Brescia, oko 1464 - Venecija, 1.XI.1531). Studirao je bogosloviju u Paviji i Padovi te stekao doktorat iz crkv. prava. Boravio je neko vrijeme u Splitu, gdje mu je rođak Bartolomeo bio nadbiskupom, i tu je oko 1495. postao kanonikom.

Papa Aleksandar VI. imenuje ga 1497. pulskim biskupom, ali ga već 1505. Julije II. uvodi u crkv. diplomaciju, u kojoj potom služi za više papa (ugl. za Medicijevaca Lava X. i Klementa VII.). Papinskim abrevijatorom imenovan je 1515. U tri je navrata bio namjesni legat u Bologni (1513-16. s Giulijem Medicijem, potonjim papom Klementom VII.), a dva je puta bio u izaslanstvu u Mletcima: 1517-23. kao nuncij, sa zadaćom da pridobije Republiku za zajednički otpor eur. zemalja protiv Osmanlija (kojih je prijetnju u Istri mogao upoznati za boravka u Puli), te 1526-31. kako bi uspostavilo blisku suradnju s Republikom u okviru vatikanske profrancuske politike, pogotovo nakon što je vojska Karla V. opljačkala Rim. Sudjelovao je 1512. na Lateranskom saboru, potom u rješavanju crkvenopolit. pitanja ovlasti biskupija i opatija (oko čega se sukobio s akvilejskim patrijarhom). Pogrebno mu je slovo održao P. P. Vergerije ml. Ostavio je bogate nadarbine različitim talijanskim crkv. ustanovama. Njegova su djela Commentarii vitae christianae De bono episcoporum regimine (10 sv.) izgubljena, ali je očuvana njegova diplomatska korespondencija (državni arhiv u Firenci i dr.).

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

F. Gaeta, Un inedito vergeriano, Rivista di Storia della Chiesa in Italia, Roma 1959, 13; I.Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu, Zagreb 1975.