Fio (Fijo), Oliver

Fio (Fijo), Oliver, pomorski ekonomist, pisac i pedagog (Pula, 23. I. 1915 - Split, 21. I. 1987). Klasičnu gimnaziju završio je u Splitu 1929., a pomorsko-trgovačku akademiju u Kotoru 1933., gdje je 1946. položio ispit za kapetana duge plovidbe. Diplomirao je u Višoj pomorskoj školi u Rijeci 1953., a doktorirao u Napulju 1963. tezom o parobrodarstvu Dalmacije 1878-1918. 

Od 1946. do umirovljenja 1981. bio je upravitelj Pomorskoga muzeja u Splitu, a honorarno je predavao organizaciju i ekonomiku poduzeća i pomorsko-ekonomsku geografiju u Splitu, Zadru, Zagrebu i Rijeci. Objavio je mnogobrojne knjige, monografije i znan. članke o povijesti brodarstva u Dalmaciji, o pom. gospodarstvu hrv. obale i otoka, o pomorstvu i gospodarstvu Jadrana kao cjeline. Najvažnija su mu djela: Prilozi poznavanju pomorskog školstva na našoj obali u XIX. stoljeću (1956), Parobrodarstvo Dalmacije 1878-1918 (1962), Obalna linijska plovidba u privredi Jugoslavije (suautor, 1965).

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply