Juras, Ivan Dominik

Juras, Ivan Dominik, biskup (Rab, 23.XII.1742. - Pula, 19.IX.1802.). Bio je zaređen za svećenika 1766. Studirao je na sveučilištu u Padovi i ondje 1774. postigao doktorat obaju prava, a u Rimu je 1778. bio posvećen za pulskoga biskupa.

Dao je restaurirati katedralu, obogatio njezinu opremu i 1795. nabavio nove orgulje. Također je obnovio dotrajali biskupski dvor. Mlet. su mu vlasti osporavale i ograničavale jurisdikciju i stoljetna prava pulskih biskupa, napose oko izbora kanonika stolnog i zbornih kaptola, te je zbog toga često morao putovati na sudske parnice u Veneciju. Dvije opširne relacije o stanju u biskupiji poslao je Kongregaciji u Rim 1786. i 1800. Pula je tada imala oko 900 st., mlet. dio biskupije oko 20000, a austr. dio oko 40000 stanovnika. Biskup se žalio što mu nije bilo moguće otvoriti sjemenište, što je opadao broj hrv. kapelana i župnika, što mu nije bilo dopušteno da pošalje kojega klerika glagoljaša na studij u Propagandin ili Loretski kolegij i što je u biskupiji vladala velika bijeda i oskudica. Teško ga je pogodilo nasilno smanjivanje biskupije austrijsko-mlet. ugovorom o usuglašavanju njezinih granica s drž. granicom bez znanja i savjetovanja sa Svetom Stolicom, te mu je bila oduzeta jurisdikcija i 1783. zabranjen dolazak i poslovanje u austr. dijelu biskupije. Doživio je propast Mletačke Republike i smjenu polit. vlasti te je 10.VII.1797. zajedno s kanonicima dočekao bečkoga dvorskoga komesara, izrazivši pokornost i lojalnost Caru, čija je vojska bila zaposjela Istru. Međutim, nakon pripojenja Istre Habsburškoj Monarhiji njegovo zauzimanje i molbe za ponovno ujedinjenje biskupije nisu bile uvažene.

 

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

R. Ritzler i P. Sefrin, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, Padova 1958; I. Grah, Izvještaji Pulskih biskupa Svetoj Stolici (1592-1802), Croatica Christiana periodica, 1988, 21; S. Bertoša, Život i smrt u Puli, Pazin 2002.

Slučajna natuknica

Maretić, Marija