Car, Bogumil

Car, Bogumil, slikar (Zagreb, 26.IV.1891 - Rovinj, 5.V.1969). Polazio je Akademiju (Privremenu višu školu za umjet-nost i umjetni obrt) u Zagrebu (1910-14), a potom je 1917-19. radio kao nastavnik risanja na Pomorskoj akademiji u Bakru, te u zagrebačkim gimnazijama. Studirao je arhitekturu na Tehničkom fakultetu u Zagrebu 1927-29. 

Slikao je zagorske, primorske, istarske i dalm. krajolike u akvarelu i gvašu, bavio se grafikom, zidnim slikarstvom, opremom knjiga i izradbom plakata, a važna mu je i karikaturistička djelatnost (suradnja s listom Koprive, pod pseud. Kralj, 1931-37). Za II. svj. rata izrađivao je makete građevina za potrebe službe zaštite spomenika, a nakon rata nastavio je raditi u gimnaziji do umirovljenja 1954. Potom se preselio u Rovinj, gdje se intenzivno bavio slikarstvom. Sudjelovao je na skupnim izložbama od 1912., a autorske je izložbe imao u Zagrebu (1918., 1925., 1944., 1953., 1961) i Rovinju (1957). U Zavičajnome muzeju grada Rovinja čuvaju se njegove makete hrv. i istar. spomenika. Djela su mu revalorizirana nakon 1990. kao izdanak postsecesije i art décoa.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Đ. Vanđura, Bogumil Car (1891 - 1969), Kontura, 1991, 3.

Slučajna natuknica

Crnković, Zlatko