Vlašić, Mile

Vlašić, Mile, ekonomist (Sovići kraj Gruda, BiH, 13.IX.1925. - Pula, 3.IV.1996.).

Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1952., a doktorirao 1977. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Bio je zaposlen u brodogradilištu Uljanik u Puli (1952.-66.), gdje je obnašao dužnosti tehničkoga direktora i zamjenika glavnoga direktora, a potom u grupaciji brodogradnje Jadranbrod u Puli.

Na Višu ekonomsku školu »Dr. Mijo Mirković« u Puli (danas Fakultet ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković«) prešao je 1980. i ondje ostao do umirovljenja. Bio je nositelj predmeta o organizacijama udruženoga rada u brodogradnji. Godine 1986. izabran je u zvanja znanstvenoga savjetnika i redovitoga profesora te za dekana (1986.-89.). Predavao je i na visokim učilištima u Rijeci i Zagrebu.

Objavio je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Lazarić, Kazimir