Ožanić, Nenad

Ožanić, Nenad, ekonomist (Zadar, 18.IV.1904. - Pula, 5.II.1991.).

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1927. i doktorirao disertacijom Ekonomska historija Dalmacije i njeno sadanje stanje. Obavljao je mnoge stručne poslove u Splitu i Zagrebu, a od 1949. u puljskoj kotarskoj i općinskoj upravi (viši savjetnik za privredno planiranje) te u Zavodu za ekonomiku u Puli. Bavio se razvojem gospodarstva u Istri, osobito razvojem turizma i urbanizacijom.

Radio je na mnogim projektima: npr. Regionalni prostorni plan Istre (1967.), Plan pošumljavanja priobalnog pojasa općine Pula (1969.). Za nastavnika - vanjskog suradnika - u zvanju profesora visoke škole izabran je 1974. Na Višoj ekonomskoj školi »dr. Mijo Mirković« (danas Fakultet ekonomije i turizma »dr. Mijo Mirković«) u Puli predavao je predmete Ekonomika turizma i Osnove turizma do akademske godine 1978/79. Objavio je mnogobrojne znanstvene i stručne radove iz područja turizma.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Slučajna natuknica

Vlašić, Mile