Hrvatski list, partizansko glasilo

Hrvatski list, glasilo partizanskog pokreta ratnog Okruga Pula.

Dolaskom Zvane Črnje, člana Agitpropa Oblasnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske (KPH) za Istru, na područje ratnog okruga Pule u svibnju 1944. započele su pripreme za pokretanje novoga partizanskoga glasila, Vijesti - glasilo Prop-odjela Okružnoga narodnooslobodilačkog odbora (ONOO) za Pulu, prvi broj kojega je izašao 23.VII.1944. Od broja 42. mijenja naziv i izdavača te postaje Hrvatski list - glasilo Okružnog odbora Jedinstvenoga narodnooslobodilačkog fronta za Pulu. Vijesti su izlazile svaki drugi, a Hrvatski list svaki treći dan. Sadržavao je od jedne do dvanaest stranica formata A4, umnožavanih na ciklostilu. Svaki primjerak imao je uvodnik o aktualnoj temi, istarskoj ili općoj, te posebne rubrike Podlistak i Na rubu. Stalne rubrike bile su: Vijesti s frontova, Iz svijeta, Širom domovine, Radovi na zemlji, Obnova zemlje, Kratke vijesti te Domaće vijesti. Važniji politički događaji ili vojne pobjede obilježavani su naslovima crvene boje i naznakom Posebno izdanje.

Prva četiri broja izdana su u nakladi od 1.000 do 2.000 primjeraka, potom se umnožavalo 300 do 400 primjeraka, a od prosinca 1944. više od 2.500 primjeraka po broju. List je nastajao na nekoliko lokacija na Barbanštini, a od sredine siječnja 1945. na Labinštini u zaseoku Veselici. Posljednji brojevi, 82. i 83., izašli su 1. i 2.V.1945. kao Posebno izdanje, kojim se na jednoj stranici u obliku letka obavještavalo pučanstvo Istre o oslobođenju Rovinja, Trsta i Gorice.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Vinko Antić, Partizanske tehnike i tiskare u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri 1941-1945, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 1961., 1-2; Rade Peleš, Puljski »Hrvatski list« (1944-1945), Pazinski memorijal, 1977., 7; Davor Mandić, Štampa NOB-e Istre, Štampa u NOB, Istra, Hrvatsko primorje, Gorski kotar (zbornik), Rijeka 1983.

Slučajna natuknica

Raški rudar