Jurković, Miljenko

Jurković, Miljenko, arheolog, povjesničar umjetnosti i sveučilišni profesor (Zagreb, 26.VIII.1958.). Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1981., gdje je magistrirao 1984. te doktorirao 1990. tezom Romanička sakralna arhitektura na gornjojadranskim otocima

Na istom fakultetu zaposlen je od 1983. na Odsjeku za povijest umjetnosti, a 2007. došao je do ranga redovitog profesora u trajnom zvanju. Predstojnik je Katedre za umjetnost antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka (između ostalog, nositelj je i izvođač kolegija Karolinška Istra te Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri), a na fakultetu je obnašao niz dužnosti, uključujući i onu dekana u dva mandata, 2004.-09. Autor je stotinjak znanstvenih radova, predavao je i predaje na mnogim fakultetima u zemlji i inozemstvu, utemeljitelj je i urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Hortus artium medievalium, (ko)autor je nekoliko velikih znanstvenih i kulturoloških izložbi, inicijator i osnivač Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek u Motovunu pri Sveučilištu u Zagrebu... Vodio je više znanstvenoistraživačkih projekata, domaćih i međunarodnih, među kojima i istraživanje kompleksa crkve sv. Marije Vele (Vele Gospe) kraj Bala u suradnji sa sveučilištima Paris IV Sorbonne i Paris X Nanterre te srednjovjekovnog naselja Guran kraj Vodnjana i njegove crkve u suradnji sa Sveučilištem u Ženevi. Za suradnju s francuskim znanstvenim i kulturnim ustanovama te projekte nekoliko izložbi odlikovan je 2004. francuskim ordenom Officier de l'ordre des palmes académiques. Odlikovan je i Ordenom Lomonosova Ruske Federacije 2007.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Dr. sc. Miljenko Jurković, redoviti profesor, biografija, na http://povum.ffzg.unizg.hr

Slučajna natuknica

Brusić, Zdenko