Arhiv Republike Slovenije

Arhiv Republike Slovenije, slovenski državni arhiv smješten u Ljubljani. Među slovenskim arhivima ondje se čuva najviše gradiva o Istri. Posljedica je to višestoljetne političke povezanosti Pazinske knežije i Kranjske. 

Arhivsko gradivo može se podijeliti na tri skupine: fondovi upravnih i pravosudnih organa koji su po svojoj ovlasti pokrivali i dijelove istarskog teritorija; gradivo nastalo na području Istre; fondovi i zbirke koji sadržavaju podatke za povijest Istre. Prvoj skupini pripadaju fondovi Vicedomskog ureda za Kranjsku (1492-1747), Kranjskih zemaljskih staleža (1493-1810), Reprezentacije i komore za Kranjsku (1747-63), političkog odjela Zemaljskoga glavarstva za Kranjsku (1764-83), Gubernija u Ljubljani (1784-1814), Glavnog intendanta Ilirskih pokrajina (1809-13), Zemaljsko-glavarskoga suda za Kranjsku (1555-1747), Kranjskoga zemaljskoga suda (1749) i dr. Za Pazinsku knežiju iz te su skupine važni i porezni operati (tzv. knjiga imanja zemljišnih vlasnika) te Terezijanski katastar za Kranjsku (1747-57). Najvažniji je iz druge skupine fond Intendanta za Istru (1811-13), koji obuhvaća 10 fascikala gradiva. U treću skupinu ubrajaju se upravni fondovi za Kranjsku nakon 1816., fond Zbornice za trgovinu, obrt i industriju (od 1850), fond Kranjske seljačke udruge, fond Jugoslavenskoga poslaničkoga kluba u Beču (1917-19), fond gospoštije Dol pri Ljubljani, rukopisna zbirka, zbirka zaostavština zemaljskoga suda u Ljubljani te zbirke povelja, nacrta i mikrofilmova. Sadržaj gradiva vrlo je različit. Najpotpunije se očuvalo gradivo o gospoštiji Lupoglav (više očuvanih urbara iz XVI. st.), Pazinskoj knežiji, sporovima u vezi s plaćanjem zemaljskih poreznih obveza, trošarinskim poslovima, sporovima s Mletačkom Republikom, istarskim cestama, vjerskim poslovima (biskupije Pićan i Poreč, župe na području Pazinske knežije, pavlinski samostani Sv. Petar u Šumi i Čepić) i dr. Gradivo je nastajalo u razdoblju od početka XVI. st. do kraja I. svjetskog rata, a njegovu je količinu nemoguće procijeniti zbog raspršenosti po mnogim fondovima i zbirkama.


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

E. Umek, Arhivsko gradivo za območje Istre, Reke, Hrvatskega Primorja in otokov v Arhivu SR Slovenije, VHARP, 1980, 23; D. Juričić Čargo, Arhivska građa za povijest Pazina i Pazinske grofovije u upravnim fondovima Arhiva Republike Slovenije 1492-1783, Vjesnik istarskog arhiva, 1994, 2-3.

Vezani članci

arhivi