Središnji državni arhiv u Rimu

Središnji državni arhiv u Rimu (Archivio Centrale dello Stato, Roma), arhivska ustanova koja čuva gradivo središnjih tijela talijanske države. Fondovi Kraljevine Italije za razdoblje 1918-47. važni su za proučavanje povijesti Istre i onih dijelova Hrvatske i Slovenije koji su Rapalskim (1920) i Rimskim ugovorom (1924) pridruženi Italiji. Fond Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio Centrale per le Nuove Provincie (1919-22) odnosi se isključivo na Istru, Slovensko primorje i Goričku i važan je za proučavanje tal. politike u tim krajevima. 

Gradivo važno za Istru čuva se u svim arhivskim fondovima središnjih drž. ustanova: Corte dei Conti, Delegazione Regionale Venezia 1940-48. Rendiconti degli Uffici Statali delle Exprovince della Dalmazia, Venezia Giulia e Slovenia; Ministarstvo financija. Židovska imovina (Ministero delle Finanze. Servizio Beni Ebraici, 1938-45); Ministarstvo pravosuđa (Ministero di Grazia e Giustizia) sa spisima kabineta i ravnateljstava 1905-44; Glavno ravnateljstvo kaznenih i preventivnih zavoda (Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena. Atti Amministrativi, 1905-38); Ministarstvo rata. Glavno zapovjedništvo karabinjera (Ministero della Guerra. Comando Generale dei Carabinieri, Miscellanea. Comando del Nord dei Carabinieri, 1940-44); Ministarstvo oslobođenih zemalja (Ministero delle Terre Liberate, 1919-24); Ministarstvo narodne kulture (Ministero della Cultura Popolare, 1917-34); Ministarstvo industrije, trgovine i obrta (Ministero dell'Industria, del Commercio e del l'Artigianato. Direzione Generale delle Miniere, Servizi Amministrativi, 1878-1956); Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministero dell'Interno, 1948-56); Glavno ravnateljstvo javne sigurnosti (Direzione Generale Pubblica Sicurezza), osobito Centralna politička kartoteka, Odsjek političke policije i Specijalni ured (Ufficio Riservato, 1876-1955), u kojem se čuvaju podatci o prevratničkim pokretima u stranim zemljama te dr. ravnateljstava i kabineta (Direzione Generale Affari di Culto, Atti Amministrativi, 1919-45; Direzione Generale dei Servizi di Guerra, 1941-45; Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, 1916-38; Affari Generali e Riservati, 1919-45. i dr.); Ministarstvo javnih radova (Ministero dei Lavori Pubblici. Direzione Generale Opere Marittime, Porti, 1903-39); Ministarstvo javnog školstva (Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale Antichità e Belle Arti, 1909-45); Ministarstvo oslobođenih zemalja (Ministero delle Terre Liberate. Direzione Generale Danni di Guerra, Ufficio Riparazioni Belliche, 1919-34). Za proučavanje fašističkih i protufašističkih djelatnosti važna je skupina fondova Archivi Fascisti, među kojima: Posebno Mussolinijevo tajništvo (Segretaria Particolare del Duce, 1922-43); Nacionalna fašistička partija (Partito Nazionale Fascista, 1915-43); Dragovoljačka milicija za nacionalnu sigurnost (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, 1923-43), spisi Talijanske Socijalne Republike (Repubblica Sociale Italiana, 1943-45) i Komiteta nacionalnoga oslobođenja (Comitato di Liberazione Nazionale, 1944-46).

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

D. Klen, Centralni državni arhiv u Rimu (Archivio Centrale dello Stato), VHARP, 1980, 23; Guida generale degli Archivi di Stato Italiani, I, Roma 1981; J. Kolanović, Središnji ured za Nove pokrajine (Ufficio centrale per le Nuove provincie), VHARP, 1988, 21; Vodnik po arhivskem gradivu za zgodovino Slovencev in drugih narodov nekdanje Jugoslavije v Centralnem državnem arhivu v Rimu, Ljubljana 1992.

Vezani članci

arhivi