Loredanske terminacije

Loredanske terminacije, pismene naredbe obitelji Loredan, koja je u svojem vlasništvu imala barbansko-rakljanski feud. Nastale su radi potrebe komuniciranja između gospodara koji su se nalazili u Veneciji i njihovih predstavnika u Istri. 

Tzv. Knjiga terminacija sadrži odredbe, pisane talijanskim jezikom, koje su 1576-1743. donosili pojedini članovi obitelji, iako su najstarije Loredanske terminacije nastale već 1552. Iz njih se doznaje o unutarnjem ustrojstvu feuda. Kapetan je imao političku i sudsku vlast, a postavljali su ga Loredani. Morao je stalno boraviti na posjedu te sudjelovati u izboru župana, podžupana i drugih službenika. Imao je kancelara koji je u posebne knjige bilježio sve isprave, a skrbio se i o dijeljenju žita iz fontika. Dvanaest sudaca, župan i podžupan brinuli su se o opskrbi, sudili u manjim sporovima i izricali manje kazne. Crkvenim i bratovštinskim dobrima upravljao je gastald. Općinski je novac ubirao kamerlengo, a desetinu kanevar. Loredanske terminacije bave se i zabranom sječe šuma, upravljanjem općinskom imovinom, održavanjem čistoće, pokapanjem mrtvih, vođenjem sajma, podučavanjem vjere, civilno-pravnim odredbama i dr. Čuvaju se u Državnom arhivu u Rijeci.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

B. Vučetić, Knjiga terminacija feudalne jurisdikcije Barban-Rakalj (1576-1743), Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 1954, 2; D. Klen, Dopune objavljenim kodeksima Loredanskih terminacija za Barban i Rakalj: neka razmatranja u vezi s njima - kao uvod, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, 1961-62, 6-7; isti, Barbanski kapituli iz 1548., Jadranski zbornik, 1962, 5.

Vezani članci

Loredan

Slučajna natuknica

Egdotika