Nettunske konvencije potpisane su u utvrdi/dvorcu Sangallo (motiv sa stare razglednice)

Nettunske konvencije

Nettunske konvencije, zajednički naziv za 32 konvencije potpisane u Nettunu nedaleko od Rima 20.VII.1925. radi provedbe Sporazuma o Rijeci te nastavka političke suradnje i prijateljstva između Kraljevine Italije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS).

Njima su uređena pitanja koja nisu bila obuhvaćena Santamargheritskim konvencijama (1922.), Rimskim ugovorima i Beogradskim konvencijama (1924.). Sadržavale su dopunski sporazum o uređenju prometa, sporazum o izvršenju pojedinih odredaba iz Sporazuma o Rijeci, dopunske sporazume koji su se odnosili na pogranični promet, na kretanje turista u pograničnim zonama, na srpske pravoslavne općine u Rijeci, Trstu, Peroju i Zadru te nekoliko drugih sporazuma (o arhivima, o socijalnom osiguranju itd.).

Nettunske konvencije favorizirale su talijanske interese, pa je pitanje njihove ratifikacije izazvalo otpor javnosti u Kraljevini SHS. Ratificirane su tek 13.VIII.1928. u krnjoj Skupštini, nakon atentata na zastupnike Hrvatske seljačke stranke (HSS).

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Bogdan Krizman, Vanjska politika jugoslavenske države 1918-1941, Zagreb 1975.; isti, "Italija u vanjskoj politici jugoslavenske države do marseljskog atentata (1918-1934)", Pazinski memorijal, 1976., 5.

Slučajna natuknica

Benussi, Andrea