Agrolaguna

Agrolaguna d. d., poduzeće za proizvodnju, preradbu i promet poljop. proizvodima. Osnovano je 1963. od poljoprivrednih zadruga s područja Poreštine kao Poljoprivredni kombinat Poreč, a osnovna djelatnost bila mu je proizvodnja grožđa i vina, lješnjaka, ratarskih kultura (pšenica, krmne kulture), zatim ovčarstvo i proizvodnja sira, tov junadi te trgovina poljop. repromaterijalom i robom široke potrošnje.

U sastav turist. poduzeća Plava laguna organizacijska jedinica Trgovina prešla je 1963. a preostali dio Poljoprivrednoga kombinata 1971. kao zaseban Poljoprivredni pogon. Organizacijskom pretvorbom Plave lagune u složenu organizaciju, Poljoprivredni pogon postao je radna organizacija Agrolaguna s trima osnovnim organizacijama: Vinogradar, za poljoprivrednu proizvodnju, Mlinpeks, za proizvodnju pekarskih proizvoda, i Kooperacija, za otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda. S promjenom društveno-polit. sustava i primjenom Zakona o poduzećima, A. je postala samostalnim društv. poduzećem, a dioničkim društvom 1992. Najviše je uloženo u proizvodne kapacitete 1980-ih, kada je poduzeće bilo u funkciji proizvodnje za tada bujajući turizam. Agrolaguna je najveći proizvođač maslinova ulja u Hrvatskoj (43 do 90 t/god.), istaknuti proizvođač vina (oko 260 vagona 2002), ovčjega sira i skute (13 t). Instalirani kapaciteti su: nasadi vinograda (271 ha), maslina (216 ha), ratarske površine (422 ha), vinarski podrum (1000 vagona), uljara (20 t dnevno), pekara (2000 kg/sat), silos za žitarice (720 vagona), farma ovaca (1000 grla), mljekara-sirana (1000 l/dan).

http://www.agrolaguna.hr/

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply