Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni-Medulin Sveučilišta u Zagrebu (Centar za arheološka istraživanja)

Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni-Medulin Sveučilišta u Zagrebu, ustanova utemeljena 1994. na inicijativu Arheološkoga zavoda Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, sa sjedištem u Puli. Od 2009. postao je dio Instituta Ivo Pilar u Zagrebu, kao njegov funkcionalni centar, a pod nazivom Centar za arheološka istraživanja. 

Predsjednik je međunarodnog savjeta Marin Zaninović, a članovi ugledni sveučilišni profesori i znanstvenici iz Hrvatske, Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Makedonije i Slovenije. Voditeljica je do 2012. bila Vesna Girardi Jurkić. Središte je znanstvenoistraživačkoga i nastavnoterenskoga rada u Istri (prapovijest, antika, rani srednji vijek), sa specijaliziranom knjižnicom (Medulin), i svake je godine organizirao arheološka tematska savjetovanja (urbana i pejsažna arheologija, tehnike obradbe, gradnje i dekoracije u kamenu, carski kult na istočnom Jadranu, rimski forum kao gospodarsko, kulturno i kultno središte, obrambeni sustavi, grad mrtvih uz grad živih, voda kao izvor života, naselja i naseljavanje, ekonomija i trgovina u antici, kultovi i vjerovanja). Nakladnik je časopisa Histria Antiqua. Od 2012. voditeljica Centra je Kristina Džin.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

K. Džin, The International Research Centre for Archaeology, Brijuni-Medulin, Histria Antiqua, 1995, 1; ista, Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni-Medulin, Sveučilišni vjesnik, 1996, 2-3.

Slučajna natuknica

Bogunović, Mirko