Uljanik Plovidba

Uljanik Plovidba d.d., dioničko društvo za međunarodni prijevoz robe i putnika, sa sjedištem u Puli.

Osnovao ga je 1.IX.1986. Uljanik radi upravljanja trima brodovima koji su se tada gradili u Brodogradilištu Uljanik. Zbog krize na pomorskom tržištu, naručitelji brodova nisu mogli ispuniti ugovore potpisane s Brodogradilištem, pa se najboljim rješenjem držao osnutak pomorskog poduzeća za izravnu eksploataciju brodova. U kolovozu 1987. Uljanik Plovidba otkupila je još četiri broda od stečajnoga dužnika, Istarske plovidbe iz Pule. U početku su svi brodovi bili zapošljavani na temelju bareboat chartera, što podrazumijeva davanje u najam »golog« broda, a unajmitelj preuzima ulogu brodara i postavlja svoju posadu, ili su brodovima upravljale strane menadžerske kompanije. Tijekom godina stečena su potrebna znanja i sposobnosti za upravljanje vlastitom flotom. U međuvremenu su stari i tehnološki neodgovarajući brodovi prodani, a u flotu su uvedena dva nova teretna broda, oba izgrađena u Brodogradilištu Uljanik, te jedan putnički brod. Sadašnja flota sastoji se od višenamjenskih brodova za suhe terete Stoja i Veruda, brodova za prijevoz rasutih tereta Uljanik i Arena, te putničkoga broda Dalmacija. Izgrađena su i dva broda za prijevoz kemikalija i naftnih derivata nosivosti 47000 brt. Posadu čine hrvatski pomorci, a na kopnu je uspostavljena odgovarajuća organizacija u skladu s međunarodnim standardima sa svom pratećom logistikom nužnom za upravljanje brodovima. Društvo, koje je u početku zapošljavalo samo pet osoba, danas ima na kopnu dvadeset pet zaposlenika, pretežito s visokom ili višom stručnom spremom. Godine 1997. implementiran je sustav za upravljanje sigurnošću i zaštitom okoliša u skladu s međunarodnim standardima ISM Code i ISO 2002. U početku je Uljanik Plovidba bila u potpunom vlasništvu Grupe Uljanik, a nakon četiri faze privatizacije vlasničku strukturu čini više od 5000 malih dioničara. Temeljni kapital iznosi 49.102.400 kuna, za koji je izdano 122.756 dionica u nominalnom iznosu od 400 kuna. Od 18.IX.2003. dionice Uljanik Plovidbe uvrštene su u kotaciju Javnih dioničkih društava Zagrebačke burze. Uz međunarodni pomorski prijevoz robe i putnika brodovima u vlastitoj floti, bave se i turizmom, preko vlastite turističke agencije specijalizirane u prvome redu za prodaju aviokarata i krstarenja brodom Dalmacija. U načelu Uljanik Plovidba djeluje kao integrirana brodarska kompanija koja posjeduje brodove, upravlja njihovim dnevnim pogonom te ih komercijalno zapošljava na tržištu. Predsjednik je uprave od 1993. Dragutin Pavletić.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply