Situla

Situla (lat. situla: posuda), u arheološkom nazivlju, posuda u obliku krnjega stošca, vjedrica uska ramena te kratka i široka vrata, na koje su pričvršćene ušice za postavljanje ručke ili para polukružnih ručki. Služile su za čuvanje i prijenos tekućine. Najčešće su rađene od kovine, ali ih ima i keramičkih ili staklenih. 

Pojavljuju se u raznim razdobljima, civilizacijama i područjima: Egiptu, ist. Sredozemlju, po Europi, pa i u Istri. Na području između rijeka Pada i Dunava nađeni su mnogobrojni primjerci iz razdoblja prijelaza brončanoga doba u željezno, a posebno od kraja VII. st. do kraja IV. st. pr. Kr. Izrađene su od tanka brončanoga lima, jednoga ili više komada spojenih raskovanim zakovicama. Pronalaze se u ostavama i nekropolama, upotrijebljene kao žare ili grobni prilozi. Često su urešavane tehnikom iskucavanja. Najprije su nizovima točaka i kuglica prikazivani stilizirani motivi sunčane lađe ili kola s ptičjim protomama, podrijetlom iz kulture žarnih polja područja karpatske kotline. Od kraja VII. st. pr. Kr. urešavane su biljnim i životinjskim motivima, pod utjecajem grč. i etrurskoga orijentalizirajućega stila, a zatim i nizovima scena s prikazima iz svakodnevnoga života, svetkovina, natjecanja i drugih posebnih događanja. Takav način figuralnoga urešavanja, nazvan situlskom umjetnosti, izlazi iz uporabe na kraju IV. st. pr. Kr. Figuralno urešene situle prilagane su u grobnice važnih osoba, a urešavali su ih vjerojatno putujući majstori koji su obilazili kneževska sjedišta predalpskoga i alpskoga prostora. Na području Istre po nekoliko je neurešenih primjeraka situla pronađeno u nekropolama u Bermu, Sv. Martinu kraj Tara i Picugima, gdje je nađen i jedan primjerak tipa Hajdúböszörmény (XI-X. st. pr. Kr.). Mnogo neurešenih situla i više primjeraka urešenih iskucavanjem nađeno je u Nezakciju, kao prilozi u dvjema najbogatijim grobnicama. Najvrjedniji je među njima nalaz situle u Nezakciju (1982) s prikazom pom. bitke.


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

W. Lucke, O. H. Frey, Die Situla in Providence, Römisch-Germanische Forschungen, Berlin 1962, 26; J. Mladin, Brončane posude i šljemovi iz Istre, Diadora 1974, 7; K. Mihovilić, Nezakcij-nalaz grobnice 1981. godine, Monografije i katalozi Arheološkoga muzeja Istre, 6, Pula 1996.