inkunabule

Inkunabule (lat. incunabula: kolijevka, zipka, početak), prvotisci, knjige objavljene u početcima tiskarstva, do 1500.

Misli se da je u Istri priređen glagoljski Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. - prvotisak prve hrvatske i južnoslavenske tiskane knjige. Naime, u Istri se u doba tiskanja Misala nalazio glagoljski kodeks Misal kneza Novaka iz 1368., koji se drži glavnim tekstualnim predloškom prvotiska.

Na temelju zapisa žakna Jurija iz Roča u Novakovu Misalu (»Vita. Vita. Štampa naša gori gre«) neki istraživači zaključuju da je na području Istre, u Izoli, u prvoj polovici XV. st. djelovala prva glagoljska, a možda i prva hrvatska tiskara. Ne zna se pouzdano gdje je tiskana prva hrvatska inkunabula ni tko su bili njezini tiskari i izdavači. Prvotisak Misala pisan je staroslavenskim jezikom hrvatske redakcije i tiskan na papiru, a od 10 sačuvanih primjeraka (od toga 5 u Hrvatskoj) ni jedan nije potpun. Prvi poznati tiskar inkunabula iz Istre bio je Bartol Pelusio (Pelušić, lat. Bartholomaeus Pelusius) iz Kopra (XV-.XVI. st.). Nakon što je kod A. Manuzija u Veneciji izučio tiskarstvo, on je zajedno s G. Braciom (Bracius), J. Bissoliom (Bissolius) i G. Mangiom (Mangius) tiskao inkunabule na grčkom i latatinskom jeziku. Godine 1498. oni su na grčkom pismu objavili Falaridova pisma i Ezopove basne, a na latinici su tiskali knjigu M. Ficina De triplici vita. Zbog nepoštovanja isključivih prava A. Manuzija da ondje objavljuje knjige na grčkom pismu, sudski im je zabranjen nastavak tiskarskoga djelovanja u Veneciji.

Prva poznata inkunabula autora iz Istre jest djelo De ingenuis moribus Petra Pavla Vergerija st. (Petrus Paulus Vergerius, 1370.-1444.), humanista iz Kopra. U Hrvatskoj je sačuvano oko 1.500 inkunabula, a u Istri ih je tek desetak: u Sveučilišnoj knjižnici u Puli 4, u knjižnici Franjevačkog samostana u Pazinu 4 i u Središnjoj knjižnici »Srečko Vilhar« u Kopru 4. Najvećim dijelom potječu iz venecijanskih tiskarskih radionica. U Sveučilišnoj knjižnici u Puli čuva se jedna inkunabula P. P. Vergerija i tri inkunabule koje je tiskao B. Pelusio sa suradnicima.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Bošnjak, Slavenska inkunabulistika, Zagreb 1970; D. Fava, Manuale degli incunabuli, Milano 1939; D. Ivančič, Začetki tiskarstva v Istri in Kopru, u: Pol stoletja - Mezzo secolo, 1951-2001 (zbornik), Koper 2001.

Slučajna natuknica

Acta Histriae