Comunità autogestita della nazionalità

Comunità autogestita della nazionalità (CAN), samoupravna zajednica manjine, vrsta ustanove koja se osnivala u općinama s talijanskom nacionalnom manjinom u Sloveniji nakon ustavnih reformi 1974. po modelu samoupravnih interesnih zajednica. Osnovane su u općinama Kopar, Izola i Piran, a poslije još jedna za sve tri zajedno. Uloga im je bila dvojaka: surađivale su sa samoupravnim interesnim zajednicama za kulturu, obrazovanje i predškolski odgoj u pitanjima važnima za pripadnike talijanske nacionalne zajednice, a na razini općine djelovale su kao četvrto vijeće općinske skupštine kada se raspravljalo o problemima talijanske nacionalne zajednice. 

Nakon osamostaljenja Slovenije, novi slovenski ustav prihvaćen 1991. izričito je predvidio osnivanje »samoupravnih zajednica« za ostvarivanje prava tal. i mađ. autohtone nac. zajednice. Tako su u slov. dijelu Istre osnovane u trima obalnim općinama gdje žive pripadnici tal. zajednice. Kao ustanove one su sugovornici lokalne autonomije. Tri općinska CAN-a, koja biraju pripadnici tal. nacionalne zajednice na općim izborima, zajedno tvore obalni CAN (CAN Costiera), koji se brine za odnose s državom. Njima se može povjeriti obavljanje određenih poslova iz državne ovlasti. Poslovi koje obavljaju izričito su određeni Zakonom o samoupravnim zajednicama (1994). One vladi i drugim drž. tijelima prosljeđuju prijedloge, inicijative i mišljenja. Kad drž. tijela odlučuju o pitanjima koja utječu na položaj pripadnika nac. zajednica, moraju prethodno dobiti mišljenje CAN-a. Na lokalnoj razini općinski vijećnici koji predstavljaju nac. zajednicu moraju dobiti suglasnost CAN-a prije no što se izjasne o pitanjima zaštite manjina. CAN je i suosnivač osnovnih i sr. škola na tal. jeziku i ima vlastite predstavnike u školskim odborima. Obalni CAN imenuje većinu članova savjeta za program radio-televizije na tal. jeziku, te razrađuje program u kulturi nac. zajednice što ga financira Ministarstvo kulture Republike Slovenije.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Komac, Tutela delle comunità nazionali nella Repubblica di Slovenia, Lubiana 1999.