Pjevački zborovi i tamburaški sastavi čitaonica u Puli i Pazinu

Pjevački zborovi i tamburaški sastavi čitaonica u Puli i Pazinu. Prvi pjevački zbor koji je okupljao Hrvate i Slovence u Puli ustanovljen je već 1871. u sklopu Hrvatske čitaonice. Ubrzo je međutim, prestao djelovati zajedno s tom čitaonicom. 

Mješoviti zbor u Puli ponovno je ustanovljen u sklopu Čitaonice 1890., kada je djelovao i tamburaški sastav. Oba su ansambla sudjelovala na zabavama, plesovima, nastupala u međučinovima izvedaba kraćih kaz. djela te na koncertima koje su priređivali domaći i inozemni umjetnici. Svirači i pjevači bili su, kao i glumci u predstavama, gradski amateri. Nastupi su se održavali u prostorijama Čitaonice. Na repertoaru su najčešće bila djela I. Zajca, D. Jenka, M. Brajše-Rašana, B. Smetane i dr. Oba zbora, koja su odigrala važnu ulogu u buđenju nac. svijesti i čuvanju jezika, u poč. je vodio Lacko Križ, a na poč. XX. st. E. Jelušić. Od 1907. nastupi su se održavali u Narodnom domu u Puli. Priredbe na kojima su nastupali pjevački i tamburaški zbor bile su vrlo dobro posjećene. Prestali su djelovati u I.svj. ratu.

U okviru Hrvatske čitaonice u Pazinu osnovani su na kraju XIX.st. tamburaški sastav i pjevački zbor. Tamburaški je sastav vodio N. Černja, a pjevački zbor N. Žic. Djelovali su u nacionalno-prosvjetiteljskom duhu, potičući nac. svijest. Njihova se djelatnost postupno ugasila u tijeku I.svj. rata.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

V. Ujčić, Kazališni i kulturno-umjetnički život Pule 1870-1918, Pula 1962; Spomen-knjiga prigodom 125. obljetnice osnutka udruge Čitaonica u Puli, Pula 1998.