Dvojna krma

Dvojna krma, oblik brodskoga korita prilagođen za pogon na dva vijka, koji omogućuje kompaktnu strojarnicu za pogon sporohodnim dieselskim motorima na velikim brodovima. Takvo rješenje povećava iskoristivost unutarnjega prostora i pri većoj brzini plovidbe omogućuje punije korito od uobičajenih oblika. Na taj su način riješeni problemi primjene ekonomičnijega dieselskoga motornoga pogona, što je bio kraj ere parnoturbinskoga pogona na velikim tankerima. 

Prva uspjela dvojna krma razvijena je u Uljaniku 1969., čime je omogućena izgradnja 11 velikih brodova od 220000 tdw i 270000 tdw. To su mahom bili kombinirani prijevoznici rude i nafte (ore/oil carrieri), velikih zahtjeva iskoristivosti unutarnjega prostora u koritu. Zbog ograničene dužine navoza ti su brodovi građeni u dva dijela uz naknadno spajanje u moru, prema tehnološkoj inovaciji razvijenoj u Uljaniku nekoliko godina prije toga. Strukturna kriza tržišta manjih brodova potaknula je vodstvo Uljanika da izlaz traži u inovacijama, tehnološkom i poslovnom preustroju brodogradilišta i prilagodbi poslovanju na međunar. tržištu. Vlasti su ocijenile tržišno uvjetovanu poslovnu preorijentaciju i preustroj brodogradilišta suprotnima tadašnjem društveno-polit. sustavu, pa su potaknule smjenu odgovornih kadrova, a Uljanik se morao odreći inovacije dvojne krme. Rješenje se danas uobičajeno primjenjuje na velikim brodovima.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Klasić, Zašto i kako je u Uljaniku razvijen VLCC sa w-krmom, Simpozij Teorija i praksa brodogradnje, Zagreb 2004.

Slučajna natuknica

Dvojna krma