Istrida

Istrida (grč. Ἴστρις), prema Pseudo-Skilakovu djelu Peripl, otok uz liburnijsku obalu u nizu s Mentoridskim i Elektridskim, tj. Jantarskim otocima. U drugih se ant. i potonjih pisaca ne spominje, pa se stručnjaci ne slažu oko toga o kojem je otoku riječ. 

Kako pak Pseudo-Skimno navodi da liburnsko pleme Mentora živi »ponad Histra«, istraživač ilirirskih imena A. Mayer zaključuje da bi Mentoridi mogli biti neki od otoka uz obalu Hrvatskoga primorja naseljeni Mentorima, a Istrida da je otok bliže Istri, možda Cres. No M. Suić drži da je podatak o Istridi plod kasnog prepravka u Pseudo-Skilakovu tekstu te da izraz »otok Istrida« (Ἴστρις νῆσος) zapravo označuje Istarski poluotok.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Suić, Istočna jadranska obala u Pseudo-Skilakovu Periplu, Rad JAZU, 1955, 306; A. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, I, Wien 1957; M. Križman, Antička svjedočanstva o Istri, Pula 1997.

Slučajna natuknica

stareji