Kaverna u tunelu Učka

Kaverna u tunelu Učka, šupljina slučajno izbušena za izbijanja tunelske cijevi u navlaci krednih vapnenaca na kontaktu s nepropusnim sedimentima fliša. Otkrivena je u srpnju 1977. 1600 m od kvarnerskog ulaza tunela. Detaljnim speleološkim i hidrogeološkim istraživanjima te izradbom preglednog i geodetskog nacrta za potrebe izgradnje tunela tijekom idućih šest god. istražen je i registriran složen sustav kanala i velikih dvorana s aktivnim i stalnim vodenim tokom, koji se procjeđuje u podzemlje s najviših dijelova Učke. 

Do sada istražena dužina svih kanala i dvorana te kaverne iznosi 1490 m s relativnom visinom od 135 m između najviše i najniže točke podzemne šupljine. Dužina je dvorana od 100 do 175 m, širina između 45 i 70 m, a visina ponegdje prelazi 12 m. Tlo je prekriveno odlomljenim kršjem i kamenim blokovima te istaloženim blatom. Vodeni tok pojavljuje se u Novoj dvorani na visini od 45 m iznad nivelete tunela, a njezino je poniranje 40 m ispod razine tunela u ponornoj zoni. Vodozahvat pitke vode uspješno je izveden probijanjem novog pristupa 15 m ispod razine ceste s ugradnjom četiriju usisnih crpki. Minimalni dotok vode u podzemlju iznosi 12,5 do 16 l/s, a maksimalni i nekoliko stotina l/s. Prosječno se ispumpa i kroz spremnik pred tunelom propusti 1200000 m3 vode godišnje. Na površini iznad špiljske šupljine utvrđena je zaštitna zona vodozahvata. U ponornoj šupljini ispod nivelete tunela izgrađen je betonski potporanj radi osiguranja tunelske cijevi. U projektu je izradba gravitacijskoga dovoda vode od najvišega vodenog sifona do nivelete tunela. Rijetke sigaste kalcitne nakupine i saljevi dokaz su dugotrajnoga procesa oblikovanja podzemnih šupljina, koji traje od kraja izmjene ledenih i međuledenih razdoblja, kada je na površinskom dijelu planine Učke bilo mnogo više oborina, sve do danas.


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

S. Božičević, Kaptaža u kaverni ispod tunela »Učka«, Vodič po ekskurziji na 1. hrvatskom geološkom kongresu, Zagreb 1995.

Slučajna natuknica

Čepić