Podosojna peć

Podosojna peć, pećina na jugoistočnim padinama Učke, u Mošćeničkoj dragi, na 335 m nadmorske visine.

Manja dvoranska pećina, dužine 16 m, širine 4 m do 7 m, visine 3 m do 5 m, prekrivena je kvartarnim naslagama u kojima je 1970. iskopana sonda s 9 slojeva, debljine 170 cm, a čije je taloženje kontinuirano od završetka stadija Würm 3 do danas. Najdonje naslage s ostatcima gornjopleistocenske faune i kremenim odbitcima datirane su u gornji paleolitik. Analizom radioaktivnim ugljikom ugljena iz sloja g utvrđena je starost oko 6500 godina, što odgovara razdoblju mezolitika u Istri.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Malez, Pregled paleolitičkih i mezolitičkih kultura na području Istre, u: Arheološka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju, Izdanja HAD-a, 1987, 11.

Slučajna natuknica

Brežac