Talonus (Talone), Hieronimus (Girolamo)

Talonus (Talone), Hieronimus (Girolamo), skladatelj i orguljaš (Pula, druga pol. XVI. st. - ?, prva pol. XVII. st.). O njegovu životu zna se vrlo malo. 

Objavio je dvije zbirke: Armonicus Parnassus in quo novem Musae, tum Due, tum Tres, tum Quatuor, simul concertantes concinunt... za 4 glasa i basso continuo, op. 1 (Rim 1628) (suvremena praizvedba na Varaždinskim baroknim večerima 1999) te Motecta Psalmi vespertini completorium Salve Regina, Regina Caeli, Ave Regina Caelorum, & Litaniae Gloriosissimae Virginis una cum Basso ad Organum. Binis, ternis, et quaternis vocibus respective concinenda... op. 2 (Rim 1629). S njihovih se naslovnica doznaje da je 1628. bio magistar glazbe, a 1629. prefekt glazbe u katedralnoj crkvi u Albanu kraj Rima. Na oba opusa potpisao se Polensis, dakle kao Puljanin (a ne Poljak, kako je pogrješno mislio R. Eitner). Zbirke duhovne glazbe sadrže raznovrstan repertoar, od dvoglasja do četveroglasja, od jednostavnih moteta, psalama i litanija, nerijetko s melizmatičnim završetcima Allelluia, do polifone Missa Ave Maris Stella iz 1628. i složenih kontrapunktskih Salve Regina Ave Regina Caelorum iz 1629. Skladbe su prepoznatljiva ranobaroknog duktusa, očituju znatnu kontrapunktsku vještinu i bliske su pomalo konzervativnoj tzv. rimskoj školi, koje je uzor bio G. Palestrina. Talonus je jedini poznati barokni skladatelj podrijetlom iz Pule.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

G. Radole, Musica e musicisti in Istria nel Cinquecento e Seicento, AMSI, 1965, 13; E. Stipčević, Hrvatska glazbena kultura 17. stoljeća, Split 1992.

Slučajna natuknica

Matić, Zora