Unione Socialista Italiana (Talijanska socijalistička unija)

Unione Socialista Italiana (Talijanska socijalistička unija), politička stranka koju su odmah nakon I. svjetskog rata osnovali bivši republikanski sljedbenici G. Mazzinija i članovi reformističke frakcije Socijalističke stranke Italije (Partito Socialista d'Italia). Nakon što je u veljači 1919. osnovan »propagandni odbor« Antonija De Bertija, ideologa socijalreformističke frakcije i ravnatelja puljskoga dnevnika L'Azione, puljska je sekcija stranke službeno konstituirana u srpnju 1919. Potom su utemeljene središnje organizacije u glavnim gradovima političkih kotara, Poreču, Pazinu i Lošinju, a do kraja 1920. još u Vodnjanu, Bujama, Galižani, Fažani, Marčani i Balama. 

Iako su prema programskim načelima zahtijevali ostvarivanje prava radničke klase, socijalreformisti nisu prihvatili ideju internacionalizma, držeći je, u kontekstu istarske političke scene, štetnom za proces integracije talijanske nacije. U rujnu 1919. završene su posljednje pripreme za osnutak »drugoga središta« stranke u Poreču. Na početku svog djelovanja porečka sekcija unije nije imala, kao ni druge sekcije, jasne političke smjernice glede glavnih istarskih gospodarskih, socijalnih i političkih problema. U prosincu 1919. u Pazinu je sastanak Demokratskoga društva pretvoren u osnivačku skupštinu lokalne sekcije stranke, tj. njezina »trećega središta«. Tako je 1919. osnovana sekcija u Malom Lošinju, »četvrtom središtu«. Glavni uzrok sporog razvoja unije bio je ekskluzivan, razmjerno nejasan i konfuzan program, koji je pripadnike talijanskog građanstva odbijao jer se u načelu obraćao radništvu, a radništvo nije privlačio zbog građanskih političkih formulacija i odbacivanja internacionalizma. Nakon izlaska iz teške organizacijske i idejne krize 1921. unija je u Istri postala potpuno neovisnom od tršćanske središnjice te se iste godine reorganizirala u Socijalreformističku stranku Italije (Partito Social Reformista Italiano). Glavnom joj je zadaćom i svrhom postala zaštita talijanstva Istre i borba protiv socijalističke i komunističke opasnosti kao antinacionalnih političkih snaga.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

D. Dukovski, Fašizam u Istri 1918-1943, Pula 1998.