Vellico, Antonio Maria

Vellico, Antonio Maria, franjevac i teolog (Vodnjan, 1894 - Feltre kraj Belluna, 1942). U franjevački je red stupio u Veneciji. Kao profesor predavao je temeljnu dogmatiku na papinskim sveučilištima Laterani i Antoniani. 

Rimski mu je vikarijat povjerio službu cenzora za ženski tisak. Predavao je vjeronauk u gimnazijama »Cavour« i »Marco Tullio Cicerone« u Rimu. Objavio je mnogobrojne znanstvene članke te bio stalni dopisnik časopisa Bollettino filosofico dell'Ateneo pontificio del Laterano. Napisao je priručnike: La rivelazione e le sue fonti nel »Praescriptioni Haereticorum« di Tertulliano (1935), De Ecclesia Christi (1940) i dr., te mnogobrojne članke.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

M. Toffetti Giachin, Dignano e la sua gente, Trieste 1975.