Kozličić, Mithad

Kozličić, Mithad, povjesničar pomorstva (Zenica, BiH, 14.IV.1954.). U Splitu je 1978. završio Mornaričku vojnu akademiju, diplomiravši na nautičkom smjeru, a magistrirao je 1984. na dubrovačkom Interuniverzitetskom centru Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je povijesne znanosti 1988. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disertacijom Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja antičkih geografskih djela. Od 1978. do 1986. plovio je na vojnim brodovima i podmornicama, potom je 1986.-1991. bio pomoćnik ravnatelja i kustos u Vojnopomorskom muzeju u Splitu te ravnatelj Hrvatskog pomorskog muzeja u Splitu 1991.-92. Predavačku aktivnost počinje 1990. kao vanjski suradnik na Mornaričkoj vojnoj akademiji u Splitu, 1992.-93. predaje Povijest pomorstva na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je od 1994. izvanredni profesor na Odsjeku za povijest. Za redovitog profesora izabran je 2000., a 2005. za redovitog profesora u trajnom zvanju. 

Znanstveno istražuje povijest pomorstva, povijest kartografije, historijsku geografiju i povijesnu demografiju istočnog Jadrana i bližeg zaobalja. Objavio je desetak znanstvenih knjiga te više od stotinu studija i članaka. Sudjelovao na mnogobrojnim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Priredio je i nekoliko muzejskih izložbi. Među monografskim djelima ističu se Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku (Split 1990.), Hrvatsko brodovlje (Split 1993.), Atlas. Kartografski spomenici hrvatskog Jadrana (Zagreb 1995.), Panorame Dalmacije Giuseppea Riegera (Split 2003.), Regiones Flumina Unnae et Sanae in Veteribus Tabulis Geographicis. Unsko-sansko područje na starim geografskim kartama (Sarajevo - Bihać 2003), Istočni Jadran u djelu Beautemps-Beaupréa (Split 2006.). Objavio je i više znanstvenih i stručnih radova, feljtona i članaka s užom istarskom tematikom: "Antička obalna linija Istre u svjetlu hidroarheoloških istraživanja" (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 11/2, 1986., 135-165), "La costa dell'Istria nella 'Geografia' di Tolomeo" (Atti CRS, 24, 1994., 347-372), "Risultati delle ricerche sull'Istria del 1806 del Beautemps-Beaupré. (Contributo alla storia della marineria e della cartografia della costa occidentale dell'Istria)" (Atti CRS, 25, 1995., 41-138), "K povijesnom kontekstu Nezakcija" (Histria antiqua, 2, 1996., 31-46), "Luka Pula i njezine značajke u priručniku 'Segelhandbuch für das Adriatische Meer' iz 1893. godine" (Zbornik Stijepa Obada, Zadar 2011., 549-572), "Luka Pula u plovidbenim priručnicima na raskrižju 18. i 19. stoljeća" (Bertošin zbornik, 2, Pula - Pazin 2013., 453-490) i dr. Dobitnik je više nagrada i priznanja, a 2012. izabran je za člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.


Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

Prof. dr. sc. Mithad Kozličić, http://www.unizd.hr/povijest/nastavnici/prof-dr-sc-mithad-kozlicic.

Slučajna natuknica

Poduje, Josip