Jelinčić, Jakov

Jelinčić, Jakov, arhivist, predavač (Postira na Braču, 4.XI.1938.). Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu i Supetru na Braču. Biskupijsku klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu, a nakon njezinog prisilnog zatvaranja nastavlja u Zadru gdje je maturirao. Nakon vojnog roka dvije godine pohađa teološki studij, pa se zapošljava u zagrebačkom Karbonu. Uz rad 1963. upisuje talijanski i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i diplomira 1969. kao prvi u generaciji. U Historijskom arhivu u Pazinu (danas Državni arhiv u Pazinu, DAPA) zaposlio se 1967. kao arhivist, a iste godine postaje voditelj odjela za stručnoarhivističku obradu starije građe. Polovicom 1970. bio je nekoliko mjeseci vršitelj dužnosti ravnatelja Arhiva. Stručni ispit položio je 1971. te upisao poslijediplomski studij iz pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je magistrirao 1977. temom Novigradska kancelarija u XVIII. stoljeću do pada Venecije (1797.). Zvanje višeg arhivista stekao je 1981., a arhivskog savjetnika 1988. Krajem 1991. imenovan je za ravnatelja pazinskog Arhiva te ponovo 1996. i 2000., a u mirovinu je otišao ljeta 2003. 

U arhivskoj struci posebno je važan njegov rad na popisivanju gradiva Porečke i pulske biskupije na čemu je, s biskupijskim delegatom za crkvene arhive Ivanom Grahom, radio od 1970. do 1980. Zajedno su obišli i popisali 159 župa, kapelanija, dekanata i kaptola te sredili veći dio biskupijskog arhiva u Poreču. Kao vrlo plodan autor historiografskih i arhivističkih tekstova objavio je više knjiga i poglavlja u knjigama te oko 150 članaka u nizu zbornika, znanstvenih i stručnih časopisa. Njegove su studije vrijedan doprinos poznavanju stanja arhivskih vrela i povijesti Istre. Objavio je knjige: Na postirskim vrelima (Najstarija matična knjiga krštenih, 1584.-1669. i vjenčanih, 1584.-1671.) (Postira 2004.), Statuta Communis Duorum Castrorum - Statut Dvigradske općine, početak 15. stoljeća (Kanfanar-Pazin 2007., suautorica Nella Lonza), Vodnjanski statut - Statuto di Dignano, MCDXCII (Vodnjan-Pazin 2010., suautorica N. Lonza), Sažeci propisa Novigradske općine 1481.1794. - Compendio delle leggi del Comune di Cittanova dal 1481 al 1794 (Novigrad-Pazin 2010.), Knjiga ređenja u Pićnu (Prothocollum, 1632.- 1783.) (Pazin 2015.). Sudjelovao je na brojnim znanstvenostručnim skupovima, posebice u Buzetu, Lupoglavu, Barbanu te na Istarskom povijesnom biennaleu u Poreču. Uz rad u Arhivu od 1977. do 1987. predavao je latinski jezik studentima talijanistike na Pedagoškom, poslije Filozofskom fakultetu u Puli, potom i studentima povijesti 1994.-97. Latinski je predavao i na Visokoj teološkoj školi u Puli te pet godina u pulskom biskupijskom sjemeništu Redemptoris mater kao i u zadarskoj klasičnoj gimnaziji dok je, zbog rata, početkom 1990-ih djelovala u Pazinu. Uz latinski je, kraće ili duže, u srednjim školama u Buzetu i Pazinu predavao i talijanski jezik. Za svoj profesionalni i društveni angažman dobio je niz priznanja, među kojima i Medalju rada SFRJ (1988.), orden Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1997.), Povelju grada Pazina (2007.). Darivatelj je krvi s više od 50 davanja.

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Vezani članci

Grah, Ivan

Slučajna natuknica

Kleinmayr, Ferdo