Osimo, ministri vanjskih poslova Jugoslavije i Italije, Miloš Minić (lijevo) i Mariano Rumor, potpisuju sporazume

Osimski sporazumi

Osimski sporazumi, ugovori između Republike Italije i SFRJ potpisani u Osimu kraj Ancone 10.XI.1975., kojima dvije države uređuju granična i druga pitanja.

Na snagu su stupili 1977., poslije ratifikacije. Ugovorima se utvrđuje međugranični režim i pravila u rješavanju manjinskih prava s obiju strana granice te druga pitanja neriješena Londonskim memorandumom. U preambuli je izraženo prihvaćanje načela najveće zaštite državljana – pripadnika nacionalnih manjina – koje izvire iz ustava dviju država i unutarnjega zakonodavstva te ga svaka strana uređuje autonomno, pri čem se treba ravnati prema načelima Deklaracije UN-a i Deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije o sprečavanju bilo kakvih oblika rasne diskriminacije. Ugovorena je gospodarska, kulturna i svaka druga suradnja koja je na dobrobit pograničnoga stanovništva. Dogovoreno je i da se blokira optantska imovina, koja nije bila ponuđena na otkup, dok se o tome ne postigne sporazum. Tako je regulirano pitanje imovine talijanskih državljana na području bivše Zone B Slobodnoga Teritorija Trsta te riješen problem pograničnih mjesta koja su pripala Sloveniji, a prvotno su bila u sastavu Zone A STT-a.

Nakon raspada SFRJ Hrvatska i Slovenija preuzele su obveze iz Osimskih sporazuma.

Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply