Calegari, Matteo

Calegari, Matteo, prirodoslovac (Poreč, 4.VII.1858 – Poreč, 30.X.1929). Nakon što je završio tal. srednju školu u Piranu, diplomirao je prirodoslovlje u Paviji i agronomiju u Beču. Predavao je prirodoslovlje u sr. školi u Poreču i u više tal. gradova. Dugo je radio u Milanu (Istituto Tecnico C. Cattaneo). Pridonio je poznavanju istar. flore, osobito one u Poreštini, opisavši nove vrste koje nije zabilježio Tršćanin C. Marchesetti.

Među njegovim radovima ističe se Nuove aggiunte alla flora di Parenzo in Istria, seguite da un saggio sulla geografia vegetale sull’agro parentino (Milano 1903). Dopisivao se s najpoznatijim eur. botaničarima. Skupljao je istro-venetske narodne nazive biljaka, koji su potom uključeni u djelo O. Penziga Flora popolare italiana (Genova 1924).

Slike


Komentari

    Trenutno nema objavljenih komentara.

Ostavi komentar

* Slanjem komentara prihvaćate Pravila obrade Vaših osobnih podataka (e-mail i IP adresa). cancel reply


Literatura

C. Pericin, Sulle tracce di Matteo Calegari, illustre studioso della flora del distretto di Parenzo, ACRS, 2000; F. Calegari, Ricordo di Matteo Calegari, Milano 2001.

Slučajna natuknica

Boba